Naše další projekty:

Zpět na stránku Mléko a výživa Mléko a výživa

UHT článek

UHT – Ultra Heat Treatment – znamená česky "vysokoteplotní" úprava. Jedná se o metodu tepelného ošetření mléka při vysoké teplotě, která ničí všechny přítomné mikroorganizmy.

K tepelnému ošetření dochází v mlékárně, kdy se mléko velmi krátce na 2–3 vteřiny zahřeje na teplotu 135–150 °C.
Potom se rychle ochladí a plní se v aseptickém prostředí do aseptických obalů.

Na rozdíl od pasterizace umožňuje mléko, (v obalech nepropoštějících světlo) skladovat delší dobu (3–6 měsíců), a to dokonce při pokojové teplotě. Takto ošetřenému mléku se říká trvanlivé. Obaly mají speciální složení tvořené několika vrstvami materiálů, které zabraňuje přístupu světla a vzduchu (viz obrázek).

UHT metoda se používá nejen při zpracování mléka, ale i při balení džusů, krémů, polévek a jiných potravin.

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO