Naše další projekty:

Zpět na stránku Nejčastější otázky Nejčastější otázky

SMLOUVA o dodávkách produktů článek

Musí škola uzavřít smlouvu?
Ano, smlouva je základní podmínkou pro dodávky v rámci projektu Mléko do škol, popř. Ovoce a zelenina do škol.

Muže škola uzavřít smlouvu na každý projekt s jiným dodavatelem?
Ano, škola může uzavřít smlouvy např. s jedním dodavatelem na mléko a druhým na ovoce.
Avšak efektivnější ekonomicky, ekologicky, atd. je uzavřít smlouvu o dodávkách v rámci obou projektů s jedním dodavatelem. Laktea takové školy zvýhodňuje různými bonusy, včetně finančních a je připraveny přizpůsobit dodávky potřebám školy, tzn. závozy ovoce a mléka společně nebo naopak v jiné dny.


Může škola odebírat od jednoho dodavatele např. neochucené mléko a od druhého ochucené?
Ne, to není možné. V rámci projektu Mléko do škol je možné uzavřít smlouvu pouze s jedním dodavatelem.

Může škola vypovědět smlouvu a změnit dodavatele?
Ano, ale vždy pouze na další školní rok. V průběhu školního roku může škola ukončit odběr dotovaných výrobků, ale nemůže přejít k jinému dodavateli.

 

Máte-li zájem o zaslání smlouvy, poř. návštěvu obchodního zástupce, kontaktujte nás prosím na laktea@laktea.cz nebo na bezplatné tel. lince 800100525.

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO