Naše další projekty:

Zpět na stránku Nejčastější otázky Nejčastější otázky

MŮŽE UZAVŘÍT SMLUVU ŠKOLNÍ JÍDELNA? článek

Může uzavřít smlouvu školní jídelna?

Ne. Smlouvu může uzavřít pouze škola zapsaná ve školském rejstříku dle § 7 odst. 1 NV.
 

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO