Naše další projekty:

Zpět na stránku Nejčastější otázky Nejčastější otázky

MAJÍ ŽÁCI NÁROK NA DOTOVANÉ MLÉKO KAŽDÝ DEN, popř. na kolik výrobků mají nárok? článek

Mají žáci nárok na dotované mléko každý den, tak jako v minulosti?

Ne. Pravidla nároku na dotované výrobky se od září 2017 zcela změnila.
Nově je stanoven maximální limit na žáka, resp. školu, ze kterého je postupně čerpána výše dotace za jednotlivé výrobky.
Nelze tedy říci na kolik výrobků má každý žák nárok, protože na každý výrobek je jiná dotace a čerpání z limitu ovlivňuje jaké výrobky si vyberete.
Navíc každý dodavatel má dle nařízení SZIF povinnost dodat do školy minimálně 2x měsíčně neochucené mléko. Ochucené výrobky tedy je možné čerpat nad rámec těchto dodávek.
Limit je vždy vyhlášen do 31.10. a jeho výše se stanovuje podle počtu přihlášených škol, resp. žáků na něž se dané prostředky rozdělí.

Např. bude-li stanoven limit na žáka 400,- Kč a škola bude mít odebírajících 100 žáků, je její celkový limit 40.000,- Kč na celý školní rok.
V takovém případě by škola mohla obdržet pro každého žáka každý týden jedno neochucené mléko a ještě navíc každý měsíc plátkový sýr nebo ochucená mléka s doplatkem apod.
Kombinace jsou zcela libovolné a věříme, že si na nový způsob všichni brzy zvykneme :-).

Na kolik výrobků mají žáci nárok?

Maximální počet porcí není definován. Bude stanoven finanční limit na žáka a šk. rok, minimální počet dodávek měsíčně, přičemž při jedné dodávce bude možné dodat max. 2 porce na žáka. Dodávky budou probíhat během celého školního roku, tzn. září - červen.
Minimální počet dodávek stanovuje Státní zemědělský intervenční fond, a to na 2x měsíčně neochucené mléko.

Systém rozdělení dotací je podobný jako v projektu Ovoce a zelenina do škol, tzn. na základě toho kolik se do projektu Mléko do škol přihlásí na daný školní rok škol a žáků, rozdělí SZIF finanční prostředky a určí kolik je pro žáka a školní rok. Z této částky a výše dotace na konkrétní výrobek se bude odvíjet množství produktů, které může žák za školní rok obdržet.

Předpokládáme např. cca  4 neochucené výrobky, tzn. výrobky zdarma, za měsíc.

Příklad:  škola má 100 žáků a limit bude stanoven 400,- Kč/žák/školní rok = škola bude moci čerpat během školního roku produkty v hodnotě dotace 40.000,- Kč.
V rámci tohoto limitu bude škola čerpat výrobky jejichž hodnota se od limitu odečte. Dotace na produkty jsou odlišné a tak se např. při dodávkách většího balení odečte z limitu vetší částka než za menší balení, taktéž  za výrobky zdarma bude z limitu odečtena větší částka než za výrobky pouze částečně dotované a žáky placené.

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO