Naše další projekty:

Zpět na stránku Nejčastější otázky Nejčastější otázky

JAK ČASTO BUDETE DO ŠKOLY DOTOVANÉ VÝROBKY DODÁVAT? článek

Jak často a kdy bude Laktea dodávat?
Předpokládáme dodávky cca 1x týdně, samozřejmě s přihlédnutím ke státním svátkům, prázdninám, apod., tak jako v minulém školním roce. Závozy do škol by měly probíhat v dopoledních hodinách, v ojedinělých případech max. do 14.00, není-li se školou dohodnuto jinak.
První dodávky ve školním roce 2018/2019 předpokládáme v druhé polovině září.

Je možné rozdělit dodávku např. na dvě části?
Ano, např. velké školy mohou požadovat dodávky zvlášť pro první a druhý stupeň, popř. závoz ovoce a mléka v jiný den. Samozřejmě se vynasnažíme dodávky přizpůsobit tak, aby to škole vyhovovalo.

Budeme znát předem termín dodání mléčných produktů?
Ano, závozový den do školy je předem určen a je to většinou pravidelný den v týdnu, např. v úterý. Vynasnažíme se při určení závozového dne přizpůsobit potřebám školy.
Škola má tento den vyznačen ve Schránce školy na
www.laktea.cz, v přehledu objednávek tamtéž.
O každé plánované dodávce informujeme školy předem také mailem.


Co je balení na třídy?
Balení na třídy umožní školám jednodušší rozdělení dotovaného mléka do tříd. V každém kartonu bude potřebný počet kusů, dle daného počtu žáků ve třídě a karton bude označen názvem třídy. Stačí tedy určit např. službu ve třídě, která si mléko či ovoce vyzvedne. Škola se přihlásí k tomuto druhu balení vyplněním formuláře s uvedením počtu žáků v jednotlivých třídách, které lze kdykoliv měnit a stejně tak je možné kdykoliv tento způsob balení zrušit nebo přerušit. Budete-li mít o tuto službu zájem, kontaktujte nás.

Je možné odebírat pouze neochucené mléčné výrobky nebo naopak pouze ochucené?
Odběr pouze neochucených mléčných výrobků je možný, škola nemusí ani odebírat různé druhy výrobků, může žákům poskytovat např. pouze neochucené mléko, je to zcela na její uvážení.
Ochucené výrobky je možné odebírat nad rámec dvou povinných dodávek neochuceného mléka..

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO