Naše další projekty:

Zpět na stránku Nejčastější otázky Nejčastější otázky

ROČNÍ HLÁŠENÍ - jak ho vyplnit a kam se posílá? článek

Co je Roční hlášení, kdo a jak ho vyplňuje a kam se zasílá?

Roční hlášení
je formulář, kterým se škola přihlásí do projektu na daný školní rok. Ve formuláři se kromě kontaktních údajů  uvádí počet žáků ve škole celkem a počet zúčastněných žáků, tzn. těch pro které budou probíhat dodávky dotovaného  mléka a mléčných výrobků, popř. ovoce a zeleniny.
Rozdíl mezi celkovým počtem žáků a počtem zúčastněných žáků mohou být např. žáci, kteří trpí nějakou alergií apod.
(Počty žáků je možné během školního roku měnit, když se např. někteří přistěhují či odhlásí z projektu. Nebude ale možné v průběhu roku přihlásit k odběru např. celý druhý stupeň ZŠ. Proto doporučujeme abyste v kolonce zúčastněných žáků uvedli všechny žáky ve Vaší škole a následně můžete kdykoliv počet upravit).
RH se vyplňuje pouze 1x ročně.
RH zašle Laktea všem školám mailem popř. poštou.
Škola originál vyplněného RH zašle poštou zpět na adresu Laktey, popř. mailem s el. podpisem či prostřednictvím datové schránky.


Adresa:
LAKTEA, o.p.s., Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy
laktea@laktea.cz
Datová schránka:
ID schránky: vbz35h2
Jméno: LAKTEA, o.p.s.
IČ: 25077333

 


POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE:
 

 • Pořadové číslo
  zde vyplňte prosím číslo odběratele, viz smlouva
 • Údaje o škole
  zde uveďte, prosím, vždy adresu sídla školy. Roční hlášení se vyplňuje za celou školu dohromady bez ohledu na to kolik má škola odloučených pracovišť a na které z nich se bude dodávat.
 • Přehled za školní rok
  zde uveďte celkový počet a počet odebírajících žáků školy
 • Přílohy
  tato kolonka se týká pouze soukromých základních škol, státní školy vyplní do této kolonky NE
  soukromé školy vyplní do kolonky ANO a zároveň potvrdí Čestné prohlášení o podílu financování z veřejného rozpočtu .... formulář zde
 • Příjmení a jméno statutárního orgánu
  RH musí podepsat osoba oprávněná jednat jménem školy, např. ředitel/ka školy.
  Elektronický podpis je možné použít, ale musí z něj být zřejmé nejenom jméno, příjmení, popř. funkce, ale i označení školy.
<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO