Naše další projekty:

Zpět na stránku Nejčastější otázky Nejčastější otázky

CO JE DOPROVODNÉ OPATŘENÍ? článek

CO JE DOPROVODNÉ OPATŘENÍ?

Doprovodná opatření jsou aktivity v rámci projektu Mléko do škol popř. Ovoce a zelenina do škol a jsou určena pro všechny žáky, kteří se projektu zúčastní, resp. pro počet žáků, které škola uvedla v Ročním hlášení na daný školní rok, do kolonky zúčastnění žáci.
Doprovodná opatření jsou pro školy, resp. žáky ZCELA ZDARMA.

LAKTEA, o.p.s,, předkládá SZIF návrh DO a rozhodnutí o jejich schválení obdrží do 31.12.
Následně Laktea nabídne školám začátkem kalendářního roku různá doprovodná opatření, jako např. tiskoviny, plakáty, exkurze, ochutnávkové koše apod.
Výběr doprovodných opatření bude škola mít k dispozici na www.laktea.cz, ve Schránce školy. Zde si škola bude moci objednat konkrétní doprovodné opatření a jeho množství.
Podrobnější informace škola obdrží v průběhu školního roku mailem.

 

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO