Naše další projekty:

Zpět na stránku Články Články

Ovoce do škol článek

Dne 21. 12. 2009 schválila vláda ČR program dotované Ovoce do škol. Platnost příslušného Nařízení vlády předpokládáme nejdříve od 1. 1. 2010. Tímto datem bude zahájen legislativní proces schválení dodavatelů. Následně se školy, které budou mít o tento projekt zájem, budou muset přihlásit. Podle počtu přihlášených škol a žáků bude stanoven počet a složení ovocných "dávek" pro děti.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela ZDARMA budou mít žáci 1. až 5. tříd základních škol.

Jakmile bude Laktea, o.p.s., schválena Státním zemědělským intervenčním fondem jako dodavatel Ovoce a zeleniny do škol, budeme Vás informovat o dalším postupu.

Věříme, že Vás zaujme možnost poskytnout dětem zdravé ovocné svačiny a těšíme se na možnou spolupráci nejenom v projektu Školní mléko.

Přejeme Vám krásné Vánoce a v novém roce zdraví a pohodu.

S pozdravem

Michal Němec
ředitel

 

 

800 100 525
laktea@laktea.cz

www.ovocedoskol.eu

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO