Naše další projekty:

Zpět na stránku Články Články

LAKTEA, o.p.s. - schválený dodavatel do projektu Ovoce do škol článek

Rozhodnutím SZIF, ze dne 29.1.2010, byla Laktea, o.p.s., schválena pro dodávání způsobilých produktů v rámci projektu "Ovoce do škol". Znamená to , že obecně prospěšná společnost Laktea může od tohoto data uzavírat smlouvy se školami a zahájit dodávky.

Její snahou bude, aby výběr ovoce a zeleniny byl co nejpestřejší, přičemž budou upřednostňovány produkty našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce.   

Lakte, o.p.s., využije svých dlouholetých zkušeností s dodávkami školního mléka do škol v celé ČR a navíc lze očekávat vetší efektivnost a ekonomickou výhodnost díky spojení dodávek v rámci obou programů.

Co musí udělat školy, které mají o tento projekt zájem ?

Přihlásit se o.p.s. Laktea na www.ovocedoskol.eu, kde jsou k dispozici potřebné informace o projektu a příslušné formuláře přihlášky i smlouvy.

 

laktea@laktea.cz

www.ovocedoskol.eu

tel./fax: 800 100 525

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO