Naše další projekty:

Zpět na stránku Články Články

Historie projektu Školní mléko článek

Obecně prospěšná společnost Laktea, která si vytkla cíl realizovat v masovém měřítku projekt Školní mléko, a podpořit tak zdravou výživu a zdravý vývoj školní mládeže, byla založena 26. srpna 1996.
Laktea přišla v polovině devadesátých let s ideou vzkřísit zapomenutý program Školní mléko. Důvody byly jasné: upozorňování lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou.

Začátky nebyly jednoduché, Laktea hledala a získávala sponzory, nejrůznějšími informačními kanály šířila osvětu a propagovala zdravou výživu dětí a mládeže, organizovala celostátní i mezinárodní konference, soutěže pro děti, lobovala za prosazení státních dotací a postupně zapojovala do projektu Školní mléko stále více škol.

V září 1999 vstoupil do projektu stát a začal dotovat školní mléko pro žáky prvních a druhých tříd, v září 2000 se dotace rozšířila i na žáky třetích tříd a od ledna 2001 pak i na žáky čtvrtých tříd. Od 6. 3. 2001 měli nárok na dotované mléko a mléčné výrobky všichni žáci plnící povinnou školní docházku. Zpočátku měly děti nárok na dvě krabičky dotovaného mléka týdně. Od září 2004 si dotované mléko a mléčné výrobky mohli kupovat žáci všech tříd základních škol každý vyučovací den, tedy pětkrát týdně. V souvislosti se vstupem naší země do EU se totiž dotace zvýšily - část prostředků šla z rozpočtu Ministerstva zemědělství, druhá část pak z prostředků EU. Česká republika tak patřila mezi 64 zemí světa, které rozvíjejí program Školní mléko, dotovaný jak jednotlivými státy, tak fondy Evropské unie.

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO