Naše další projekty:

Zpět na stránku Třídíme nápojové kartony 2017 Třídíme nápojové kartony 2017

Soutěž Třídíme nápojové kartony zhodnocení článek

Na začátku roku 2018 jsme pořádali soutěž pro základní a střední školy spolupracující s naší společností na programu Mléko do škol pod názvem Třídíme nápojové kartony.

Cílem této akce bylo zaměřit se na ekologicky správné vyřešení likvidace použitých obalů na úrovni školy a dokončitt tak celý cyklus – od výroby, přes dodání výrobku v požadované kvalitě, jeho spotřebu a přínos pro zdraví až po likvidaci obalu.

Školy zpracovávaly projekty podle navržených okruhů, kterými byly například:

Obaly na mléko – historie, trendy v současnosti, ekologické a hygienické požadavky na obaly mléčných nápojů.

Materiály, ze kterých se obaly na mléko a džusy vyrábí – suroviny, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, přeprava obalů podle typu, recyklace – porovnávání výhod a nevýhod různých materiálů – např. plast, nápojový karton, sklo.

Co se děje dále s vytříděnými nápojovými – kartony, kdo a jak často se sváží, jaké suroviny se zpětně získají po recyklaci a na co se používají, jiný způsoby využití, návrhy, co by žáci sami navrhli…

Jak se řeší v naší škole odpady

Co se třídí u nás ve škole? – papír, plast, nápojové kartony, bio-odpad…

Kde se to třídí? – ve třídě, na chodbě, na dvoře… Kam bychom potřebovali přidat speciální koše na třídění?

Kde to končí? Kam se dávají sesbírané nápojové kartony ze tříd (speciální kontejner, sběrný dvůr, atd.)?

Soutěžní práce nám byly zasílány formou elektronické přihlášky, kde kromě popisu projektových dní školy přikládaly také fotografie, videa nebo připravené prezentace k projektům. Tento formát přihlášek následně posuzovala odborná porota.

15 nejlepších projektů bylo odměněno souborem výher – koše na třídění pro školy a ekologické nákupní tašky pro pedagogy, a to díky podpoře partnera soutěži – společnosti Tetra Pak.

Všichni hodnotitelé byli mile překvapeni odvedenou kvalitou ze stran školních kolektivů, radost jsme měli také z hojné účasti středních škol, pro které je program Mléko do škol v letošním školním roce novinkou.
Ukázky z vybraných projektů najdete v záložce Soutěž Třídíme nápojové kartony, aby i následně posloužily jako inspirace pro další školy.

Vzhledem k tomu, že téma třídění a recyklace je třeba mladé generaci neustále vštěpovat, plánujeme na tuto aktivitu navázat v i následujícím školním roce.

<= =>
DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?

...
MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?

...
VápníkVápník

Vápník je důležitou minerální látkou, která je nezbytná zejména pro zdravý vývoj zubů a kostí...
Výherci v soutěži Mléko a my 2018Výherci v soutěži Mléko a my 2018

V tomto článku najdete přehled výherců v soutěži Mléko a my 2018...
Mléko a já - pracovní tabulka - vysvětlivkyMléko a já - pracovní tabulka - vysvětlivky

Doporučení jak vyplňovat pracovní tabulku Mléko a já. Její vyhodnocení a další pokyny...
Mají nápoje z ořechů a obilovin stejný obsah živin jako mléko?Mají nápoje z ořechů a obilovin stejný obsah živin jako mléko?

...
Porovnání mléka a nápojů z obilovin a ořechůPorovnání mléka a nápojů z obilovin a ořechů

...
Pravidla soutěže Mléko a my 2018Pravidla soutěže Mléko a my 2018

Propagační akce Mléko a my 2018 (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 17. 9. 2017 0:00 do 11. 11. 2018 23:59...
DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?

...
MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?

...
ZŠ ŽIHOBCEZŠ ŽIHOBCE

V ZŠ Žihobce si prý žáci moc pochutnali, vždyť to také měli krásně naservírované :-). Děkujeme a také se těšíme na spolupr...
ZŠ MERHAUTOVA BRNOZŠ MERHAUTOVA BRNO

Děkujeme ZŠ Merhautova za krásné fotografie, děti si prý ochutnávku pochvalovaly :-)...
ZŠ NOVÝ RYCHNOVZŠ NOVÝ RYCHNOV

V ZŠ Nový Rychnov si žáci I. stupně v rámci hodiny prvouky povídali o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků. Žáci II. stup...
ZŠ CHYŇAVAZŠ CHYŇAVA

Ze Základní školy Chaňava nám napsali, že děti byly nadšené a velmi se jim akce líbila. Z toho máme radost a děkujeme za fotky...
ZŠ NECHANICEZŠ NECHANICE

Děkujeme ZŠ Nechanice za krásné forografie a máme radost že dětem chutnalo :-)...
ZŠ RAPŠACHZŠ RAPŠACH

Žáci ZŠ Rapšach rozpoznávali druhy mléčných výrobků, zkoumali jejich složení, seznamovali se s recepty obsahující např. sýry...
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ PRAHAZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ PRAHA

Děti z ZŠ U Vršovického nádraží si prý pochutnaly nejvíc na sýrech, ale chutnaly jim i jogurty, tvaroh, pomazánky apod...
ZŠ BLÍŽEJOVZŠ BLÍŽEJOV

V ZŠ Blížejov ochutnávali žáci ve 4.třídě, kteří se dokonce podílí při roznosu mléka do škol do jednotlivých tříd, za to...
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE LINEA NIVNICE - HELLO BI ZONES Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny