Naše další projekty:

Zpět na stránku Soutěž Mléko a my 2018 Soutěž Mléko a my 2018

Pravidla soutěže Mléko a my 2018 článek

1. Základní údaje

 • Propagační akce Mléko a my 2018 (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 17. 9. 2018 0:00 do 11. 11. 2018 23:59. Akci pořádá LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 250 77 333 (dále jen pořadatel). 

2. Podmínky účasti

 • Akce je určena pro základní školy v rámci celé ČR, které mají s o.p.s. LAKTEA uzavřenou smlouvu o dodávkách mléka a mléčných výrobků v rámci programu Mléko do škol v rámci školního roku 2018/2019.
 • Podmínkou zařazení do soutěže je odeslání přihlášky a soutěžní práce do 11. 11. 2018 23:59.

3. Propagace akce

 • Školy budou přostřednictvím webových stránek informovány o akci a e-mailem obdrží zásilku s informačními materiály: informační dopis a plakát A4 ve formátu JPG a PDF k vytištění a vyvěšení/distribuci ve škole a umístění na web stránky školy atd. Soutěž bude podpořena také bannery na webových stránkách pořadatele.
 • Souhlasí-li ředitel(ka) školy s konáním a pravidly akce, škola po dobu konání akceumístídodané materiály v prostorách školy, na webových stránkách školy a informuje učitele, žáky, popř. i rodiče žáků o akci.
 • Jakékoliv dotazy k akci zodpovídá pořadatel na bezplatné telefonní lince: 800 100 525, a to po celou dobu konání akce.
 • Veškeré informace, oficiální pravidla v platné verzi (s případnými změnami a úpravami), jsou k dispozici na www.laktea.cz záložka Soutěž Mléko a my 2018, a to minimálně do 30. 06. 2019.
 • Vybrané projektové dny budou po skončení soutěže zveřejněny na www.laktea.cz. Projekty ke zveřejnění vybírá pořadatel. Škola přihlášená do soutěže se zveřejněním souhlasí.

4. Cíle akce

V rámci výchovy ke zdraví a problematiky zdravé výživy se zaměřit na téma pravidelné konzumace mléka a mléčných výrobků, pokrýt také oblast obalů od mléka, jejich odpovědné třídění a recyklaci.

 • V rámci projektového dne pokrýt některá z navrhovaných témat: 
  • Mléko a zdraví – nutriční obsah, probiotika, vápník, tuk, porce za den, nutriční porovnání mléčných výrobků a alternativních nápojů z obilovin a ořechů
  • Mléčné výrobky – druhy, trendy, novinky, ochutnávky, výrobky vhodné pro školáka
  • Mléko a já – týden monitorovat svůj jídelníček, popř. jídelníček celé rodiny, a uvědomit si, kdy, v čem a jak často konzumuji mléko nebo mléčné výrobky – vyhodnocení v rámci školní skupiny, nápady, jak změnit – sdílení doporučení navzájem… (pro monitoring jídelníčku a kontrolu počtu porcí mléčných výrobků je pro vás připravena ke stažení pracovní tabulka - v provedení barevném ZDE a  v provedení černobílém pro úspornější tisk - ZDE)
  • Obaly na mléko – materiály, výhody nápojového kartonu a jeho recyklace
  • Z jakého obalu bych chtěl(a) pít své školní mléko? - prostor pro kreativitu a návrh designu obalu – materiál, tvar, velikost, barevnost
  • Co se děje dále s nápojovými kartony – jak se třídí? – ve škole a v obci, jaké suroviny se zpětně získají po recyklaci a na co se používají, jiné způsoby využití – co by žáci sami navrhli….
  • Reklamní video podporující konzumaci mléka, či konkrétní mléčný výrobek, nebo video motivující k třídění obalů od mléka – video do 40 sekund. (pozn. vycházíme ze zkušeností předešlých ročníků, tyto tvůrčí aktivity žáky baví, a učí je i práci s informacemi, prezentaci výhod, zapamatování klíčových sdělení, umění prezentovat atd.)
  • (Zdrojové informace v sekci Články a Mléko a výživa).

5. Co má obsahovat přihláška projektového dne Mléko a my 2018?

 • Po realizaci projektu ve škole – jeho zdokumentování a zhodnocení – zašle patron akce pořadateli elektronickou přihlášku, která obsahuje následující povinné údaje:
  • Škola – výběr z nabídky na liště (výběr z databáze spolupracujících škol)
  • Počet žáků, kteří se projektu zúčastnili
  • Patron projektu (např. ředitel, zástupce ředitele, třídní učitel, učitel rodinné výchovy, učitel výchovy ke zdraví, družinářka…)
   • Jméno
   • Kontakt telefon
   • Kontakt e-mail
  • Název projektového dne
  • Komentář – proč, čím byl projektový den zajímavý, jedinečný
  • Souhlas s poskytnutím licence k umístění fotek, videa apod. na www.laktea.cz, souhlas se zpracováním osobních údajů – viz dále
  • Fotoseriál projektového dne – minimálně 5 a maximálně 20 fotografií a krátký komentář k nim
  • Odkaz na úložiště, kde je nahrané video dokumentující projektový den ve vaší škole nebo video s nahrávkou reklamního videa – dobrovolná položka dle tématu projektového dne

(Fotografie, videa aj. jsou dále označovány jako „příspěvky“)

 • Pořadatel zašle po doručení správně vyplněné přihlášky potvrzující e-mail na kontakt patrona – potvrzení o přijetí projektu do soutěže.

6. O co se hraje?

 • Kolektiv odborné poroty (níže) vybere 20 nejpovedenějších projektových dní z přihlášek doručených do 11. 11. 2018 a ty odmění následujícími odměnami:
 • za 1.–10. místo v soutěži
  • výkonný mixér Eta Vitall Blend pro výrobu lahodných koktejlů nebo ovocných a zeleninových nápojů 
  • rychlovarná konvice Eta Isabela s regulací teploty 
  • koše na třídění odpadu ve škole 
  • sada dárků vyrobených z recyklovaných nápojových kartonů pro každého žáka, který se projektu v dané škole účastnil  
  • dárková poukázka do internetového obchodu (www.kasa.cz) v hodnotě 2 000 Kč pro patrona projektu nebo učitelský sbor, který se na projektu podílel 
  •  
 • za 11.–20. místo v soutěži
  • rychlovarná konvice Eta Isabela s regulací teploty
  • sada na výrobu mléčných výrobků od společnosti Tescoma
  • koše na třídění odpadu ve škole
  • sada dárků vyrobených z recyklovaných nápojových kartonů pro každého žáka, který se projektu v dané škole účastnil
  • dárková poukázka do internetového obchodu v hodnotě 2 000 Kč pro patrona projektu nebo učitelský sbor, který se na projektu podílel

 

 

 

                      

 

                   

BONUS CENY – nad rámec výše uvedených odměn (mohou je získat projekty odměněné dle hodnocení poroty viz výše, nebo je může získat projekt, který se do nejlepších 20 neprosadí, ale přesto něčím pořadatele a partnera akce zaujal).

 • Pořadatel akce – společnost LAKTEA, o.p.s., udělí jednomu projektu s nadstandardním zpracováním problematiky mléka nebo kreativní prezentací – bonusovou cenu – fotoaparát Olympus PEN s možností natáčet videa a dokumentovat vaše úžasné projekty 

 

 • Partner akce – společnost Tetra Pak, udělí jednomu projektu, který se bude nejlépe věnovat problematice obalů na mléko nebo třídění nápojových kartonů, bonusovou cenu – DRON S KAMEROU pro ještě zábavnější výuku

7. Kdo bude soutěžní práce hodnotit?

 • Přihlášené práce bude hodnotit porota ve složení:
  • Mgr. Hana Zmítková – Tetra Pak ČR
  • Ing. Lenka Hálková – Tetra Pak ČR
  • Ing. Štěpán Ledvina – Tetra Pak ČR
  • Ing. Dana Večeřová – Potravinářská komora ČR
  • Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. - Potravinářská komora ČR
  • Ing. Radka Krejčová – poradce pro výživu
  • Rostislav Sládek – kreativní zpracování, foto
  • Simona Tvrdíková – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
  • Michal Němec – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
  • Mgr. Jaroslava Marková – novinářka

8Jaká jsou kritéria pro hodnocení?

 • celkový koncept projektového dne
 • cíle a způsoby jejich dosažení
 • zapojení žáků, jejich schopnost pracovat s informacemi a získané teoretické znalosti využít
 • kreativita – kde, jakým způsobem projektový den probíhal, pomůcky, aranžmá, pracovní listy, výrobky, ochutnávky, recepty
 • výstižný komentář a zhodnocení akce, fotodokumentace, video záznam

9. Oznámení výherců a předání výher

Porota vybere 20 projektů „Mléko a my 2018“ a vítězné školy uvede na stránkách www.laktea.cz, a to do 12. 12. 2018.
Vítězným školám bude výhra oznámena písemně (e-mailem dle údajů uvedených v přihlášce).
Předání výher proběhne buď osobně v prostorách školy, nebo budou výhryrozeslány poštou na adresu školy k rukám partnera akce. Nejpozději však do 31. 12. 2018.

10. Pravidla příspěvků (fotografií, videí, receptů a dalších)

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Patron vždy ručí za to, že jím vložený (či odkázaný) příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je patron povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži včetně zveřejnění na internetu vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidly této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na případnou výzvu pořadatele doložit. Jsou-li zachycené osoby mladší 16 let, musí být tento souhlas vysloven jejich zákonnými zástupci.

Patron dále ručí za to, že Autor příspěvku uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Autor též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

11. Osobní údaje

Veškeré údaje uvedené při registraci slouží pouze pro potřeby pořádání této akce a nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami. Provozovatel jako správce osobních údajů striktně dodržuje příslušné zákonné normy, zejména zákon o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je v rámci registrace předmětem souhlasu uživatele v samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Potvrdí-li Patron, že byl dán souhlas zákonných zástupců (což záleží zejména na vlastní dokumentaci školy), pak Pořadatel pořídí v rámci předávání výher fotografie či jiné záznamy a použije je přiměřeným způsobem pro zpravodajství a propagaci, týkající se této soutěže.

12. Práva pořadatele

 • Pořadatel neodpovídá za škody, za ztráty vzniklé při přepravě ani za případné vady doručených výher z důvodů spočívajících na straně České pošty a jiných doručovacích společností.
 • Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že výherce má vždy právo jen na výměnu věci, popř. její nahrazení jinou věcí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit pravidla akce, zkrátit či odvolat akci, a to v průběhu celého jejího konání.
 • V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí.
 • Vymáhání výher či účasti v akci právní cestou je vyloučeno.
 • Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

<= =>
DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?

...
MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?

...
VápníkVápník

Vápník je důležitou minerální látkou, která je nezbytná zejména pro zdravý vývoj zubů a kostí...
Projet Základní školy LOVOSICEProjet Základní školy LOVOSICE

V článku je popis projektu Základní školy Lovosice v soutěži Mléko a my 2018...
Projekt Základní školy ŠebetovProjekt Základní školy Šebetov

V článku plném koláží z fotek představujeme projekt Základní školy ŠEBETOV v soutěži Mléko a my 2018...
Projet Základní školy JOSEFA GOČÁRA, Hradec KrálovéProjet Základní školy JOSEFA GOČÁRA, Hradec Králové

V tomto článku je základní představení projektu Základní školy JOSEFA GOČÁRA v soutěži Mléko a my 2018...
Projekt Základní školy KAŇKA o.p.s.Projekt Základní školy KAŇKA o.p.s.

V tomto článku je popis a fotodokumentace projektu Základní školy KAŇKA o.p.s.ze soutěže Mléko a my 2018...
Projekt AKADEMIA, Základní škola BRNOProjekt AKADEMIA, Základní škola BRNO

Projekt na téma Recyklace obalů mléčných výrobků a recyklohrátky nám zaslala AKADEMIA, Základní škola BRNO v soutěži Mléko a...
Projekt Základní školy MraveništěProjekt Základní školy Mraveniště

Prezentace projektu Základní školy Mraveniště v rámci akce Mléko a my 2018...
Projekt Základní školy OSKAVAProjekt Základní školy OSKAVA

V přiloženém článku je náhled práce a video ukázka ze Základní školy OSKAVA v rámci soutěže Mléko a my 2018...
Projekt Základní školy při zdravotnickém zařízení OPAVAProjekt Základní školy při zdravotnickém zařízení OPAVA

V tomto článku je ukázka z projektového týdne ZŠ při zdravotnickém zařízení OPAVA v soutěži Mléko a my 2018...
Projekt Základní školy HvožďanyProjekt Základní školy Hvožďany

Ukázka z projektového týdne pod názvem Týden s Lakteou od Základní školy Hvožďany v soutěži Mléko a my 2018...
Projekt Základní školy Hany Benešové BORYProjekt Základní školy Hany Benešové BORY

V tomto článku představujeme projekt Základní školy Hany Benešové BORY v soutěži Mléko a my 2018...
Výherci v soutěži Mléko a my 2018Výherci v soutěži Mléko a my 2018

V tomto článku najdete přehled výherců v soutěži Mléko a my 2018...
Mléko a já - pracovní tabulka - vysvětlivkyMléko a já - pracovní tabulka - vysvětlivky

Doporučení jak vyplňovat pracovní tabulku Mléko a já. Její vyhodnocení a další pokyny...
Mají nápoje z ořechů a obilovin stejný obsah živin jako mléko?Mají nápoje z ořechů a obilovin stejný obsah živin jako mléko?

...
Porovnání mléka a nápojů z obilovin a ořechůPorovnání mléka a nápojů z obilovin a ořechů

...
Pravidla soutěže Mléko a my 2018Pravidla soutěže Mléko a my 2018

Propagační akce Mléko a my 2018 (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 17. 9. 2017 0:00 do 11. 11. 2018 23:59...
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE LINEA NIVNICE - HELLO BI ZONES Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny